Inilah Fakta Kesamaan Yahudi dan Syiah


Oleh: Said As-Syaqofy*

Headlineislam.com – Ikhwatifillah… Sebelum kita memasuki pembahasan sebaiknya kita mengerti dan paham terhadap berbagai alirans sesat yang beredar di tubuh umat Islam akhir-akhir ini, setiap aliran sesat dalam Islam pasti memiki kesamaan dan keterkaitan antara mereka, memilki tujuan yang sama dengan fungsi yang sama pula. Ada yang menghancurkan Islam dari dalam tubuh Islam ada juga menghancurkan Islam secara nyata dari luar Islam.

Para pembaca yang dirahmati Allah, Islam yang disebarkan oleh Rasulullah dan para genarasi-genarasi awal Islam mereka telah menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa umat Islam akan berbagai kesesatan-kesesatan yang menimpa mereka pada masa-masa mendatang sehingga umat Islam harus waspada terhadap berbagai makar-makar serta aliran-aliran sesat hari ini.
Syiah merupakan salah satu aliran sesat dalam Islam yang wajib diwaspadai oleh semua umat Islam agar tidak terjatuh dan rugi ke dalam lubang yang akan merusak aqidah Islamiyah kita. Syiah merupakan aliran sesat yang licik dan pandai dalam membungkus idelogi mereka sehingga di depan umat Islam bahkan para ulamanya merasa tertipu dengan semua bingkai-bingkai yang mereka pakai.

Syiah akan merusak sendi-sendi Islam dari tubuh Islam karena mereka sangat lihai dan cerdik untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman kesesatan mereka, maka penguatan aqidah dan tauhid yang paling utama untuk menangkal itu semua. Lantas apakah kesamaan dan kemiripan antara Syiah dan Yahudi?

Para pembaca yang dirahmati Allah, kesamaan dan keterkaitan antara kedua aliran sesat ini jelas dan nyata.

Setelah penulis menelaah dan meneliti kesamaan Syiah dan Yahudi di beberapa buku-buku mereka yang sampai sekarang diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat Ahlus Sunnah dan para pengikutnya memilki beberapa kesamaan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti Syiah dari Saudi Arabia yang bernama syaikh Mamduh Farhah Al-Buhari kitabnya yang berjudul “As-Syiah Minhun ‘alahim” atau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “ Syiah kesesatan Di Atas Kesesatan” yang diterbitkan oleh Darul Falah sebagai berikut:

1.      Yahudi berkata: tidak sah kerajaan itu melainkan di tangan keluarga Daud.
Syiah berkata: Tidak layak dan sah imamah (kepemimpinan) itu melainkan pada Ali dan keturunannya.
2.      Yahudi mengakhirkan shalat hingga bertaburnya bintang-bintang di langit.
Syiah mengakhirkan shalat magrib juga sampai bertaburnya bintang-bintang di langit.
3.      Yahudi mengkultuskan Ahbar (ulama-ulama) dan Ruhban (pendeta) mereka sampai tingkat ibadah dan menuhankan.
Syiah begitu pula bersifat ghuluw mencintai para imam-imam mereka dan mengkulutusnya sampai di atas kelas manusia.
4.      Yahudi telah mengubah-ubah (tahrif) Taurat.
Syiah telah mengubah-ubah (tahrif) Al-Qur’an.
5.      Yahudi menuduh Maryam yang suci berzina.
Syiah melakukan hal yang sama terhadap ummul mukminin Aisyah padahal ia telah dinyatakn bersih oleh Allah subhanahu ‘atala.
6.      Yahudi mengatakn Ilyas dan Finhaz bin ‘azar bin Harun akan kembali (raj’ah) ke dunia setelah mereka meninggal.
Syiah lebih seru, mereka mengatakan Ali, Hasan, Husen Musa bin Ja’far dan Mahdi yang mereka khayalkan itu akan kembaii ke dunia.
7.      Yahudi meyakini aqidah bada’ bagi Allah ta’ala. Artinya nampak bagi Allah sesuatu yang tadinya tidak nampak atau Allah mengetahui sesuatu setelah tadinya tidak tahu, sehingga ada yang diralat oleh Allah.
Syiah juga melakukan hal yang sama.
8.      Yahudi mengatakn kami tidak akan disentuh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja.
Syiah lebih hebat dengan mengatakan; “api neraka telah diharamkan membakar setiap para pengikut syiah.”
9.      Yahudi berkata; “Allah mewajibkan kepada kita lima puluh shalat’’ begitu juga dengan syiah.
10.  Yahudi keluar dari shalat tanpa salam, cukup dengan mengangkat tangan dan memukul pada dada.
Syiah juga melakukan hal yang sama ketika shalat.
11.  Yahudi menghalalkan darah setiap muslim, Syiah juga menghalalkan darah setiap kaum muslimin.
12.  Yahudi sangat membenci kaum muslimin, begitu juga yang dilakukan oleh Syiah rafhidoh.
13.  Yahudi mengharamkan makan daging kelinci dan limpah dari jenis ikan yang disebut jaryu dan marmahi, begitu juga dengan syiah mengharamkan makan daging kelinci.
14.  Yahudi dalam syariat Yusuf membolehkan nikah dengan dua orang wanita yang bersaudara sekaligus.
Syiah juga menggabungkan dalam akad nikah antara seorang wanita dengan bibinya (khala dan ammah).
15.  Yahudi menghalalkan harta kaum muslimin, begitu juga dengan Syiah rafhidoh menghalalkan harta kaum muslimin.
16.  Yahudi memasukkan tanah basah bersama-sama di jenazah mereka dalam kain kafannya, begitu juga yang dikerjakan oleh orang-orang rafhidoh.
17.  Yahudi tidak menetapkan jihad hingga Allah mengutus al-Masih Ad-Dajjal.
Rafhidoh mengatakan, tidak ada jihad hingga Allah mengutus Al-Mahdi al-Muntadhor.


Editor: Arham

--------------------------------------------

*Said Asy-Syaqofi adalah seorang ahli dalam bidang perkembangan Syiah dan berperan aktif di organisasi kemahasiswaan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

Headlineislam.com adalah portal media Islam yang berpihak kepada kebenaran dan kaum Musliman Ahlussannah wal Jama’ah. Dan juga sebagai wadah yang menampung berita dan artikel-artikel bermanfaaat untuk dijadikan konsumsi bacaan maupun referensi.