Syiah: “Orang Yang Paling Jahat Adalah Sahabat Muhammad”

Foto: Ritual Syiah pada hari raya Asyura

Headlineislam.com – Ideologi syiah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba’ banyak mengandung kontroversi di tengah masyarakat Islam khususnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Sebuah kitab yang berjudul Manahij As-Sunnah mengungkapkan kata-kata Syiah tentang Sahabat Nabi Muhammad S.A.W.  yang dikisahkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa golongan yang paling jahat menurut syiah adalah sahabat Nabi Muhammad S.A.W.

Berikut kutipannya:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; “Orang Yahudi dan Nasrani lebih utama daripada Rafidhah disebabkan karena suatu hal. Aku bertanya kepada orang Yahudi; “Siapakah golongan terbaik dari agama kamu?” Mereka menjawab; “Para sahabat Musa.” Dan aku bertanya keapda orang Nasrani; “Siapakan golongan yang terbaik dari agama kamu?” Mereka menjawab; “Para Hawariyin, sahabat Isa.” Lalu aku bertanya kepada kaum Rafidhah; “Siapakah golongan yang terjahat dari agama kamu?” Mereka menjawab; “Para sahabat Muhammad.”* [em/headlineislam.com]

Sebagai contoh bahwa syiah sangat jahat kepada para sahabat ialah mereka melaknat para sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah S.A.W. dan yang parah ladi ulamanya yang melaknat dan mengajarkannya kepada jamaahnya. Simaklah video ini dengan seksama:


Sumber: Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah dan Pengaruhnya Terhadap Kekalahan Umat Islam. Penulis: DR. Imad Ali Abdus Sami’

*Cerita ini dinukil dari kitab Manahij As-Sunnah libni Taimiyah.

Headlineislam.com adalah portal media Islam yang berpihak kepada kebenaran dan kaum Musliman Ahlussannah wal Jama’ah. Dan juga sebagai wadah yang menampung berita dan artikel-artikel bermanfaaat untuk dijadikan konsumsi bacaan maupun referensi.